Tłumaczenia pisemne – zwykłe

Przykłady tłumaczeń zwykłych: wiadomości mailowe, korespondencja ogólna, i inne.

Ceny tłumaczeń zwykłych ustalane są zawsze indywidualnie z klientem
Propozycja ceny za stronę obejmującą 1200 znaków
- z j. niemieckiego na j. polski: 30,00 zł
- z j. polskiego na j. niemiecki: 35,00 zł

Tłumaczenia pisemne – specjalistyczne

Przykładowe dziedziny: budownictwo, inżynieria, architektura, budowa maszyn i urządzeń wszelkiego rodzaju, przemysł wydobywczy, geologia, produkcja, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo ( prawo pracy), nieruchomości, rachunkowość i podatki, ubezpieczenia, dokumentacja spółek prawa handlowego, medycyna (ogólnie), religia i inne.

Ceny tłumaczeń pisemnych – specjalistycznych ustalane są zawsze indywidualnie z klientem
Propozycja ceny za stronę obejmującą 1200 znaków
- z j. niemieckiego na j. polski: 35,00 zł
- z j. polskiego na j. niemiecki: 40,00 zł
Propozycja ceny za stronę tekstu obejmującą 1200 znaków o wysokim stopniu specjalizacji lub wymagającego dużych nakładów związanych z edycją:
- z j. niemieckiego na j. polski: 35,00 - 45,00 zł
- z j. polskiego na j. niemiecki: 40,00 - 45,00 zł

Tłumaczenia pisemne - przysięgłe (poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego)

Akty notarialne, prawne, dokumenty sądowe, stanu cywilnego oraz urzędowe (również dokumenty do rejestracji samochodu), świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa pracy, dokumenty spółek i firm, umowy sprzedaży i zakupu, współpracy, dowody osobiste oraz inne.
Propozycja ceny za stronę obejmującą 1200 znaków
- z j. niemieckiego na j. polski: 35,00 zł
- z j. polskiego na j. niemiecki: 40,00 zł

Ceny tłumaczeń przysięgłych dla instytucji niepublicznych ustalane są zawsze indywidualnie z klientem.

Ceny tłumaczeń przysięgłych dla instytucji publicznych ( sądy, prokuratura, policja) wg. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm., § 7.2. Cena jest obliczana na podstawie liczby stron dokumentu przetłumaczonego. Strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków.

Usługa Tłumaczenie na język polski Tłumaczenie na język niemiecki
1 strona tłumaczenia (100%) 23,00 30,07
Kopia (20%)) 4,60 6,01
Sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%) 11,50 15,03
Strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (200%)) 46,00 60,14
Tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub z trudnej do odczytania kopii bądź zawierającego terminologię specjalistyczną (125%) 28,75 37,59
Zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym (30%) 6,90

Tłumaczenia ustne

Przykłady tłumaczeń ustnych: rozmowy handlowe, negocjacje, wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych, zebrań zarządu, zgromadzeń wspólników w sytuacjach wymagających obecności tłumacza przysięgłego.

Ceny tłumaczeń ustnych ustalane są zawsze indywidualnie z klientem.

Propozycja ceny za:
- 1 za godzinę tłumaczenia ustnego: 100,00 zł
- za 1 dzień ( 8 godzin pracy) tłumaczenia ustnego ( wyjazdowego): 1.000,00 zł
przy czym minimalna stawka rozliczeniowa to blok 2 godzinny czyli 200,00 zł

Dla stałych klientów a także przy dużych zleceniach istnieje możliwość udzielenia rabatu.

Tryb pracy tłumacza:
- termin zwykły - do 8 stron rozliczeniowych dziennie
- termin ekspresowy - powyżej 8 stron rozliczeniowych dziennie (50% ceny)

Zlecenia z terminem realizacji tego samego dnia liczone są jako tłumaczenia ekspresowe (50% ceny netto).
Zlecenia przekazywane w piątek po godzinie 18.00 z poniedziałkowym terminem realizacji traktowane są jak zlecenia ekspresowe ( 50% ceny netto).

Warunki płatności:
zaliczka, przelew, gotówka – do uzgodnienia

Możliwości odbioru tłumaczeń:
poczta elektroniczna lub tradycyjna, osobiście - do uzgodnienia

Krótki przewodnik o przebiegu współpracy w zakresie tłumaczeń:

  1. 1. Przesłanie dokumentu (pocztą elektroniczną lub zwykłą) lub osobiste przekazanie dokumentu

  2. 2. Uzgodnienie ceny i terminu

  3. 3. Płatność przelewem na konto

  4. 4. Przesłanie tłumaczenia lub odbiór osobisty tłumaczenia wraz z uregulowaniem płatności

  5. 5. W przypadku odbioru tłumaczenia przysięgłego konieczność okazania oryginału dokumentu przy odbiorze

Joanna Załuczkowska – nauczyciel, lektor, egzaminator międzynarodowych certyfikatów z języka niemieckiego

W obszarze moich działań zawodowych leży także nauczanie języka niemieckiego. Jako dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego posiadam wiedzę w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego. Posiadam uprawnienia egzaminatora certyfikatów międzynarodowych TELC, przez 10 lat prowadziłam centrum egzaminacyjne certyfikatów TELC oraz szkołę języków obcych, posiadam uprawnienia egzaminatora języka niemieckiego przy Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
W mojej ofercie znajdują się zarówno zajęcia wspomagające uczniów w nauce języka niemieckiego, konwersacje dla doskonalących znajomość języka a także przygotowanie do egzaminów, certyfikatów i matury na wszystkich poziomach zaawansowania . Posiadam wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, w nauczaniu wyróżniam się kreatywnością, skutecznością a przede wszystkim dobrym, otwartym i indywidualnym podejściem do moich uczniów. Kraje obszaru niemieckojęzycznego leżą w kręgu moich zainteresowań, dlatego chętnie dzielę się wiedzą z moimi uczniami na ten temat.

Ceny zajęć ustalane są zawsze indywidualnie z klientem.

Zapraszam do skorzystania z moich usług

Copyright 2012 © niemieckie-tlumaczenia.pl | O mnie - Oferta - Kontakt
Projet i wykonanie: 7clar